Connect with us
https://www.peugeot.com.tr/peugeot-modelleri/208.html?utm_source=direct&utm_medium=DIS-RES&utm_campaign=peugeot208_sektorel_mart23_TR_AP_VN_2008-P24_OnGoing_DIS-RES_A_BRD_CLICKS_NA_ICE_&utm_content=direct_display&partner_uid=HashedMail

Otomotiv Sektörü

Ford Otosan vizyonunu ortaya koydu: ‘Gelecek Şimdi’

Uzun dönem sürdürülebilirlik stratejisi ”Gelecek Şimdi”yi 2022’de hayata geçiren Ford Otosan, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için ortaya koyduğu sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

“Gelecek Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket, çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor.

Adım adım ”karbon nötr”e ilerliyor

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon; tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirdiği 20,5 milyar TL’lik yatırımla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araçlar ve batarya montaj tesisi projelerini hayata geçirmeye başladı. Türkiye’deki tüm üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı da amaçlayan Ford Otosan, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) emisyon azaltma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iklim değişikliği skorunu B’den A-‘ye yükselterek Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) kapsamında da başarılı bir performans sergiledi.

Ford Otosan başta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Türkiye’deki tüm üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlıyor. Kısa vadeli SBTi hedefleriyle, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2017 baz yılına göre, 2030 yılına kadar %78 oranında azaltmayı, satılan araçların kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre, 2030 yılına kadar araç kilometresi başına %50 azaltmayı taahhüt ediyor. Ayrıca tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin ve şirket lojistik operasyonlarının 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor.

Türkiye’deki tüm tesislerinde %100 yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi kullanıyor.

Ford Otosan, üretimini ve satışını gerçekleştirdiği binek, hafif/orta ticari ve ağır ticari segmentlerindeki içten yanmalı araçlar için yaşam döngü analizlerini tamamladı. Bu analizler, şirketin ürünlerinin sürdürülebilirlik performansına verdiği önemi ortaya koydu. Çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atan Ford Otosan, 2022 yılında 1.034.753,44 GJ yenilenebilir elektrik enerjisi satın alımı ile 124.534,266 ton karbondioksit salımının önüne geçti. Ford Otosan’ın Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe yerleşkelerinde kullanılan enerjinin tamamının %100 yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiğini uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikaları ile belgelendi.

Bayilerini ve tedarik zincirini geleceğe taşıyacak önemli adımlar

Tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veren Ford Otosan, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde A notuna yükselerek lider konumuna ulaştı. Tüm tedarik zincirinde karbon nötr olmak için çalışmalarını sürdüren şirket bilinçlendirme seansları, eğitimler, performans geliştirme, tedarikçi denetimleri, kapasite analizleri ve risk yönetimi gibi adımlarla tedarik zincirinde sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Ford Otosan, tedarikçilerinin yanı sıra aynı zamanda bayilerinin de karbon ayak izini azaltma amacıyla fiziksel dönüşüm sürecini de başlattı. Şirket, güneş panelleri kurulumu ve elektrikli araç altyapı hazırlıkları gibi adımlarla bayilerin çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Otosan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde performansını artırarak 3. kez yer aldı

Ford Otosan, çeşitlilik ve kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularında da önemli ilerlemeler kaydetti. Refinitiv’in Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi’nde yer alan ilk 100 şirketten biri olan Ford Otosan, Refinitiv ESG skoruyla A derecesi aldı. Aynı zamanda, kadın istihdam lideri olarak da öne çıkan Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde üçüncü kez yer alma başarısını gösterdi. Kadın çalışan oranını 2022’de %20’ye yükseltirken yeni işe alınan çalışanların %26,62’sini kadınlar oluşturdu. Şirket, STEM alanında çalışan kadın oranını %20, kadın yöneticilerin oranını ise %20,6’ya çıkardı ve terfi alan kadın çalışan oranını %33’ten %78,4’e yükseltti.

2030 yılına kadar kadın yöneticilerinin oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Ford Otosan, yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik STEM alanında yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı amaçlıyor. Ford Otosan, bu hedefine yönelik olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını %30’a yükseltmeyi hedeflerken, tüm bayi ağında ise mevcut sayının 2 katına çıkarmayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik stratejisinde toplumsal fayda ve inovasyon gücü

Ford Otosan, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda toplumsal fayda sağlamak amacıyla bağış, proje ve sponsorluk faaliyetlerine yatırım yaptı. Çevre, eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda gerçekleştirilen bu yatırımlarla birçok proje hayata geçirildi

Ayrıca, otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek amacıyla kurduğu kurumsal sermayesi şirketi Driventure, yeni nesil teknoloji ve uygulamaları keşfetmeyi 2022 yılında da sürdürdü. Otomotiv sektörünün dönüşümünde rol oynayacak inovatif fikirleri destekleyen Driventure; otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, elektrifikasyon, akıllı hareketlilik, otomotivde müşteri deneyimi, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik odak alanlarında toplam 571 startup ile temas kurdu ve 16 startup ile iş birliği yaptı. Şirketin içerisinde yer aldığı Ford Otosan İnovasyon Programı, 230 kurum içi girişimciyle toplamda 69 proje üzerinde çalıştı. Bu projelerden beşi şirket içinde kullanılmaya başlandı, üç tanesi şirket içinden dış müşterilere ticarileştirildi ve üç tanesi de bağımsız şirketler olarak faaliyet göstermeye başladı.

Şeffaflığa öncelik veriyor: Bağımsız kuruluşlar denetliyor

Ford Otosan ayrıca sürdürülebilirlik raporlamasında üçüncü taraf doğrulamasına yer vererek şeffaflık ve hesap verebilirlik adına önemli bir adım atıyor. Şirketin çevresel ve sosyal verileri bağımsız kuruluşlarca titizlikle değerlendirerek doğrulukları ve geçerlilikleri saptanıyor.

2022 sürdürülebilirlik raporu, Ford Otosan’ın otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik alanında lider bir rol oynadığını ortaya koyarken şirket ileriye dönük hedeflerine odaklanarak çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan sürdürülebilirlik performansını artırmaya devam ediyor. Ford Otosan, iklim değişikliğiyle mücadele, fırsat eşitliği, verimli enerji kullanımı, tedarik zinciri yönetimi ve dijital dönüşüm gibi önemli konularda ilerlemeler kaydetmeyi sürdüreceğini taahhüt ediyor.

Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTA Haberleri

sahibinden.com ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ Raporuna Göre: Reel fiyatlarda düşüş 11 aydır devam ediyor 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göre otomobil talep endeksi Nisan’a kıyasla yüzde 5,2 yükselirken, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla ise yüzde 17 daha düşüktür. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 18 olmuştur.  Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının arttığı  göze çarpıyor. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” geçen aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor 

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 11 aydır düştüğü görülüyor (Şekil 1-üst panel). Reel fiyat endeksi Nisan’a kıyasla yüzde 4,2 azalarak 175,6 olmuştur. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düşmektedir (Şekil 1-alt panel). 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Mayıs’ta yüzde -25,7’e gerilemiştir.

Şekil 1: Ortalama otomobil reel fiyatı (2020 Ocak=100) (Üst panel), ortalama otomobil reel fiyatının yıllık değişimi (%) (Alt panel)

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış

Ortalama otomobil fiyatları bir miktar yükselmiştir (Şekil 2). Nisan’da 867 bin 813 TL olan ortalama otomobil fiyatı Mayıs’ta 875 bin 959 TL olmuştur (Şekil 2 -üst panel). Ancak otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş devam etmektedir. Nisan’da yüzde 23,3 olan yıllık artış oranı Mayıs’ta yüzde 12,9’a gerilemiştir (Şekil 2- alt panel).

Şekil 2: Ortalama otomobil fiyatı (TL) (Üst panel), ortalama fiyatının yıllık değişimi (%) (Alt panel) 

2023 Kasım-2024 Mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi Nisan’da uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş göstermişti. Geçen ayın aksine Mayıs’ta talep endeksi yeniden yükselişe geçerek Nisan ayına göre yüzde 5,2 artmıştır. Otomobil talebi aylık yükselişe rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 düşüktür.(Şekil 3)

Şekil 3: Talep göstergesi (2020 Ocak=100)

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 18 olmuştur. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 7,2; satılan otomobil sayısının ise yüzde 12,4 arttığı görülmektedir. (Şekil 4)

 

Şekil 4: Satılan otomobil sayısının satılık otomobil ilan sayısına oranı (%) (Üst panel), satılan ve satılık otomobil sayısı (Alt panel) 

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı geçen ayın aksine kısalmıştır. 2024 Mayıs verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün olmuştur. (Şekil 5)

 

Şekil 5: Satılık otomobil kapatılan ilan yaşı (Gün)

Continue Reading

Kampanya

Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ile tatiller daha güvenli!

Tatil dönemi başlarken, Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde sigortalıların ani hastalanmalar veya kaza sonucu yaralanmalar gibi beklenmedik durumlarına karşı finansal güvence sunarak, tatili huzur içinde geçirmelerini sağlıyor.

Yaz ayları, seyahat planları yapan birçok kişi için heyecan verici bir dönem. Ancak, tatil sırasında karşılaşabilecek sağlık sorunları, bagaj kaybı, gasp/kapkaç gibi pek çok beklenmedik duruma karşı tedbirli olmak da son derece önemli. Bu nedenle, seyahat sağlık sigortası yaptırmak, huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmenin anahtarı olarak öne çıkıyor.

Beklenmedik durumlar karşısında maddi ve manevi olarak destek sağlayan Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ürünü, seyahatler sırasında sigortalının sağlığını ve kayıplarını güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası tıbbi tedavi, hastanede yatış, sigortalının ikametgahına nakli ve aile üyelerinden birinin bulunduğu ülkeye seyahati gibi beklenmedik birçok masrafı güvence altına alarak, sigortalıyı finansal endişelerden korurken, özellikle yüksek sağlık harcamalarına sahip ülkelere yapılan seyahatlerde önemli bir maddi destek sunuyor.

Yurt dışı seyahatlerde; tıbbi tedavi masrafları, sigortalının en yakın sağlık kuruluşuna nakli, cenaze nakli, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakil, aile üyelerinin konaklaması, overbooking nedeniyle gecikme, mücbir sebeplerle tur iptali masrafları, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesi, bagaj kaybı veya hasarı ve ilaç gönderilmesi organizasyonu gibi birçok teminat sağlayan Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi seyahatlerde ise ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi, en yakın sağlık kuruluşuna nakil, cenaze nakli, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakil ve bagaj kaybı veya hasarı risklerine karşı güvence veriyor.

Ayrıca Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, kaybolan bagajın bulunması ve ulaştırılması, acil mesajların iletilmesi ve tıbbi danışmanlık gibi asistans hizmetleri de sağlıyor. Hastalık veya yaralanma nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzaması durumunda da otel ve diğer konaklama masraflarının karşılanması ve ilaç gönderilmesi organizasyonu hizmetlerini de kapsıyor.

Continue Reading

Otomotiv Sektörü

OPET’te “Boş Yok” Kampanyası ile Anında Puan Kazan

OPET, müşterilerine özel sunduğu mükemmel hizmet anlayışına ek olarak kampanyalarıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Boş Yok Kampanyası kapsamında, OPET Kart veya aktivasyonlu cep telefonu numarası ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde toplamda 1225 TL’ye varan yakıt puan kazanma fırsatı sunuluyor. Üstelik kampanyaya katılan herkese 50 TL değerinde market, 50 TL değerinde yıkama puan hediye ve Opet markalı seçili cam suyu ürünlerinde yüzde 50 indirim sağlanıyor.

OPET, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle düzenlediği kampanyalarına devam ediyor. OPET, “Boş Yok Kampanyası” kapsamında “Yok yok, OPET’te boş yok” sloganı ile müşterilerini puan yağmuruna tutarken indirim fırsatı da sunuyor. 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak kampanya ile OPET müşterileri, 1.500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde 50, 250 veya 725 TL değerinde yakıt puan kazanma şansına sahip olabilecek. Farklı günlerde 3 kez tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri akaryakıt ödemelerinde, her ödeme için 50 TL, 250 TL veya 725 TL değerindeki yakıt puan ödüllerinden herhangi birisi anında hediye edilecek. Ayrıca kampanyaya katılan herkes, 50 TL market veya 50 TL yıkama puanı ile Opet markalı 1 litrelik yazlık veya 4 mevsim cam suyunda yüzde 50 indirim fırsatını yakalayabilecek.

OPET müşterilerinin kampanyadan yararlanabilmek için 31 Temmuz’a kadar Opet Mobil uygulamasına giriş yaparak, ilgili kampanya sayfasından “katıl” butonunu tıklamaları veya “KAZAN” yazıp boşluk bırakarak aktivasyonlu telefon numaralarını 6738’e mesaj atmaları yeterli olacak. Kampanya boyunca yüklenen puanlar 30 Eylül tarihine kadar tüm OPET bayilerinde kullanılabilecek.

Continue Reading

En Çok Okunanlar

Copyright © 2023